lördag 30 maj 2009

DO diskriminerar män på hemsidan

from: EP
till: do@do.se
datum: den 30 maj 2009 00:01
ämne: Diskriminering på DOs sida...

Hej!
Under rubriken våld i nära relationer saknas länk till mansjour, varför det?
Vart vänder sig en utsatt man?

Våld mot kvinnor/våld i nära relationer

Lokala kvinnojourer finns på många orter. På respektive hemsida för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR ser du var den närmaste finns. RFSL:s brottsofferjour ger råd och stöd om våld i samkönade relationer.

www.roks.se 
www.kvinnojour.com
www.rfsl.se/brottsoffer

mvh P

citatet från: Vad DO inte gör - DO

fredag 29 maj 2009

Socialstyrelsen svarar om anslag

Från: EP [mailto:endastp@gmail.com]
Skickat: den 27 maj 2009 14:57
Till: Wilson, May; Roine Eldrid
Ämne: Anslag

Hej!

Jag har läst på sida: Socialstyrelsen : Bidrag till organisationer inom det sociala området (Tillägg: 20100115 Läs brevväxlingen i kommentar 1-7 och se nya länkar efter ny hemsida hos SOS Statsbidrag till ideella organisationer Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området Organisationer inom det sociala området som får bidrag av ...)

Finns det några anslag angående våld mot män eller annars utsatta män?
Mvh P

Den 27 maj 2009 16:12 skrev Wilson, May <May.Wilson@socialstyrelsen.se>:

Anslaget är avsett för riksorganisationer inom det sociala området. Det finns organisationer som arbetar med mäns frågor ” Män för jämställdhet” är en sådan förening. Det finns en organisation ”Mansmottagningen mot våld” som just arbetar med behandling för människor som använder våld.

Jag antar att din fråga gäller män som offer – RFSL har startat en brottsofferjour som arbetar med partnervåld. Om det gäller en organisation som är verksam för män utsatta för misshandel så har någon sådan organisation inte ansökt om medel tidigare. Ansökan ska vara inlämnad 31 oktober och ansökningshandlingar finns på Socialstyrelsens hemsida från september månad.

Vänliga hälsningar

May Wilson

onsdag 27 maj 2009

Jämlikhet

Jag ska försöka utreda lite om jämlikhet mellan kvinnor och män.

Länkar till bakgrund:

saxat från ovanstående:

Riksorganisationer inom följande områden kan ansöka om statsbidrag:

  • Organisationer som motverkar missbruk av alkohol och narkotika
    Klient- och länkorganisationer som stödjer och hjälper missbrukare samt nykterhetsorganisationer som arbetar med förebyggande insatser.
  • Organisationer som motverkar våld mot kvinnor
    Det gäller främst kvinnojourernas riksorganisationer samt kvinnojourernas verksamhet men medel kan även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer med flera som arbetar för att motverka våld mot kvinnor.
  • Organisationer som arbetar för utsatta barn och deras familjer genom opinionsbildning samt egna insatser och metodutveckling inom området
Vad görs för utsatta män jfr med för kvinnor?

Bör inte Jan Guillou, Ann-Marie Skarp och Liza Marklund alla stå till svars för innehållet i Asyl och Gömda.

Saxat från TPB-domen

Huvudbrotten enligt åtalet för medhjälp 

 

För att någon ska kunna dömas för medverkan till ett visst brott förutsätts att en 

straffbelagd gärning begåtts (huvudbrottet). Att gärningsmannen inte kan straffas 

till exempel på grund av bristande uppsåt utesluter inte ansvar för en medverkande. 

Det är tillräckligt att det beskrivna brottet, själva huvudbrottet, objektivt sett har 

blivit förverkligat.  Förtal och eventuell påverkan/övergrepp i rättssak bör således utredas.

Förnyas de med varje utgåva?