onsdag 27 maj 2009

Jämlikhet

Jag ska försöka utreda lite om jämlikhet mellan kvinnor och män.

Länkar till bakgrund:

saxat från ovanstående:

Riksorganisationer inom följande områden kan ansöka om statsbidrag:

 • Organisationer som motverkar missbruk av alkohol och narkotika
  Klient- och länkorganisationer som stödjer och hjälper missbrukare samt nykterhetsorganisationer som arbetar med förebyggande insatser.
 • Organisationer som motverkar våld mot kvinnor
  Det gäller främst kvinnojourernas riksorganisationer samt kvinnojourernas verksamhet men medel kan även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer med flera som arbetar för att motverka våld mot kvinnor.
 • Organisationer som arbetar för utsatta barn och deras familjer genom opinionsbildning samt egna insatser och metodutveckling inom området
Vad görs för utsatta män jfr med för kvinnor?

1 kommentar:

 1. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
  Under hösten 2007 fattade regeringen beslut om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt satsas drygt 800 miljoner kronor, på 56 olika åtgärder, fram till 2010.
  källa: http://www.regeringen.se/sb/d/3208

  SvaraRadera