lördag 5 december 2009

Specialsatsning leder till färre fällda

Har åklagarna misslyckats?

Utdrag:

[...]De flesta kammarchefer som DN har talat med har svårt att avgöra huruvida åtalen har ökat i och med att relationsvåldsspecialisten tillträdde. Däremot tycker en majoritet att ärendena nu behandlas bättre och att kunskapen om problematiken har blivit större.[...]


[...]– Syftet med den här specialistsatsningen är dels att få bättre utredningar, dels att den ska leda till fler åtal och fler fällande domar.

Statistik från Brå visar att åtalen blivit färre, inte fler. Vad beror det på?

– Man gjorde en uppföljning och utvärdering förra året av hur satsningen fungerat till och med 2007. Det man då kunde se var att kvaliteten och effektiviteten i utredningarna har förbättrats, men man kunde inte dra några bestämda slutsatser på lagföringsstatistiken. Det kan vara så att det krävs längre tid för att kunna se skillnad i siffrorna[...]

Kanske har de lyckats.
Kan det vara så att ökade anslag leder till större rättssäkerhet och färre fällda.
Svt ändrade rubrik på sitt klipp:
Rapport - Specialåklagare ökar inte... Idag 04.15 Längd: 01:19

Passade inte rubriken?

Ett intressant fynd och en ännu mer intressant slutsats.
Eftersom man vet att det förekommer mer våld mot kvinnor kan resultatet bara innebära att åklagarna misslyckas...
Dilemmat och fördelen med att ha facit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar