fredag 29 maj 2009

Socialstyrelsen svarar om anslag

Från: EP [mailto:endastp@gmail.com]
Skickat: den 27 maj 2009 14:57
Till: Wilson, May; Roine Eldrid
Ämne: Anslag

Hej!

Jag har läst på sida: Socialstyrelsen : Bidrag till organisationer inom det sociala området (Tillägg: 20100115 Läs brevväxlingen i kommentar 1-7 och se nya länkar efter ny hemsida hos SOS Statsbidrag till ideella organisationer Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området Organisationer inom det sociala området som får bidrag av ...)

Finns det några anslag angående våld mot män eller annars utsatta män?
Mvh P

Den 27 maj 2009 16:12 skrev Wilson, May <May.Wilson@socialstyrelsen.se>:

Anslaget är avsett för riksorganisationer inom det sociala området. Det finns organisationer som arbetar med mäns frågor ” Män för jämställdhet” är en sådan förening. Det finns en organisation ”Mansmottagningen mot våld” som just arbetar med behandling för människor som använder våld.

Jag antar att din fråga gäller män som offer – RFSL har startat en brottsofferjour som arbetar med partnervåld. Om det gäller en organisation som är verksam för män utsatta för misshandel så har någon sådan organisation inte ansökt om medel tidigare. Ansökan ska vara inlämnad 31 oktober och ansökningshandlingar finns på Socialstyrelsens hemsida från september månad.

Vänliga hälsningar

May Wilson

7 kommentarer:

 1. Från: EP [mailto:endastp@gmail.com]
  Skickat: den 27 maj 2009 19:48
  Till: Wilson, May; registrator@integration.ministry.se
  Ämne: Re: Anslag

  Är informationen på SOS sida inkorrekt?

  Där står inget om att organisationer som engagerar sig för utsatta män eller motverkar våld mot män kan få anslag.
  Finns det några policydokument från regeringen och/eller departement i frågan?

  SvaraRadera
 2. Den 28 maj 2009 14:46 skrev Wilson, May May.Wilson@socialstyrelsen.se:

  Socialstyrelsen har aldrig fått en ansökan från en organisation som beskriver sin målgrupp som utsatta män eller som ansöker om medel för att motverka våld mot män. I dina frågor anger du inte heller vem som utövar våldet så det är svårt att besvara frågan.

  Eftersom organisationer med generell målsättning att motverka våld mot män inte framträtt så gissar jag att detta är orsaken till att det inte finns något område som kallas motverka våld mot män. Det finns å andra sidan Brottsofferjourer (BOJ) som ger stöd till brottsoffer och det innebär stöd till både unga och gamla, män likväl som kvinnor. Det finns speciella medel avsatta till homo-, bi- och transsexuella personer som brottsoffer. Dessa medel har till delar gått till RFSL som öppnat en brottsofferjour.

  Olika samhällsfrågor kommer på dagordningen hos regeringen när de aktualiserats, för att skapa opinion och engagemang.

  Vänliga hälsningar

  May Wilson

  SvaraRadera
 3. Från: EP [mailto:endastp@gmail.com]
  Skickat: den 28 maj 2009 23:12
  Till: Wilson, May
  Ämne: Re: Anslag

  På sidan
  Socialstyrelsen : Bidrag till organisationer inom det sociala området
  står det inget nämnt om att organisationer som stödjer våldsutsatta män kan söka anslag.

  Oavsett om det är från kvinnor eller andra män de är utsatta för våld.

  Hur ska då en grupp med den inriktningen kunna få anslag?

  mvh P

  SvaraRadera
 4. Den 29 maj 2009 08:43 skrev Wilson, May :

  Statsbidragen är avsedda för vissa områden där syftet med bidragen är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser. Det är möjligt att ansöka. En ansökan får ett svar när den bedömts gentemot de styrmedel som gäller för anslaget.

  Mvh
  May Wilson

  SvaraRadera
 5. Från: EP [mailto:endastp@gmail.com]
  Skickat: den 29 maj 2009 09:43

  Till: Wilson, May
  Ämne: Re: Anslag

  Okej; vilka styrmedel finns?

  Finns det några angående våld mot män i nära relationer?
  Vilka har ansökt om anslag (men inte fått) inom det sociala området de senaste åren?

  SvaraRadera
 6. Den den 29 maj 2009 09:52 skrev Wilson, May:

  Information om styrmedel och organisationer som fått medel finns på Socialstyrelsens hemsida.

  SvaraRadera
 7. EP till socialstyrelsen, May, eldrid.roine
  visa information 2009-05-29

  Jag har sökt men inte hittat några direktiv angående män som utsätts för våld i nära relationer förutom HBT-personer som lagts till senaste åren.
  Jag undrar därför med anledning av ditt svar att ingen sådan intresseorganisation sökt; vilka som sökt samt inte fått de senaste 10 åren?
  Jag undrar också om direktiv för män utsatta för våld i nära heterosexuella relationer?

  Du och Elgrid står angivna som kontakter och jag söker hjälp att hitta.

  mvh P  EP till May, eldrid.roine, socialstyrelsen
  visa information 2009-06-24
  Jag har fortfarande inte fått svar.  Roine Eldrid till Florin, Nilsson, mig, May
  visa information 2009-06-25
  God morgon!
  Om jag har förstått dina frågor rätt, gäller de våld mot män.

  Regeringen driver politiska satsningar från Integrations- och jämställdhetsdepartementets sida på området kvinnofrid och området våld i nära relationer. Till dessa områden är medel avsatta till stöd för arbete som bedrivs i kommuner och län, samt av ideella organisationer. För närmare detaljer om de ideella organisationernas arbete kan du kontakta till exempel Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) www.kvinnojour.com, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) www.roks.se, Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL) www.rfsl.se, Män för jämställdhet www.mfj.se, Mansmottagningen mot våld i Uppsala (MVU) www.mansmottagningen.se eller Riksorganisationen Sveriges professionella kriscentra för män www.rikskriscentraforman.se. Socialstyrelsen fördelar stora delar av dessa medel.

  I tillägg finns medel som avser brottsoffer, bland annat till stöd för brottsofferjourernas arbete, jmf www.boj.se. Kriminalvården fördelar stora delar av dessa medel, jmf www.kriminalvarden.se.

  Det finns så långt jag känner till ingen specifik satsning på i synnerhet våld mot män, annat än det som ingår i satsningarna nämnda ovan.

  Om du vill ta närmare reda på frågor kring politiken på våldsområdet kan det vara en ide att kontakta Integrations- och jämställdhetsdepartementet eller Socialdepartementet, jmf www.regeringen.se.

  Hoppas detta kan vara till någon nytta. Med vänliga hälsningar, Eldrid Röine
  ___________________________________________

  Eldrid Røine

  SvaraRadera