tisdag 9 juni 2009

Strukturell pappadiskriminering

Män som misshandlas hemma får inte hjälp

Det är inte bara männen som står för våld i nära relationer. Brottsförebyggande rådet uppmärksammar nu män som misshandlas av de kvinnor de har ett förhållande med. Misshandlade män kan ha särskilt svårt att få hjälp.

1 kommentar:

  1. Bra inlägg!

    Misshandlade kvinnor med barn har fått svårare och svårare att få hjälp under lång tid. Detta trots all medial uppmärksamhet allt politiskt debatterande och inte minst alla pengar som satsats offentligt.
    Männens situation är alarmerande eftersom den hitintills förtigits av i tort sett ALLA. Offetliga pengar som anslagits för t.ex. Mansjouren som trots allt hjälper både män och kvinnor är så små belopp att det är skamligt att ens nämna.
    ALLA barn har rätt till både sin mamma och sin pappa om inte föräldern är farlig för barnet. För en sådan bedömning krävs en demokratiskt rättssäkerhet. En rejäl översyn av Socialtjänstlagen behövs därför. Inte minst för barnens bästa. Det ska inte kunna gå att, med hjälp av lögner om brott vid vårdnadstvister, omkullkasta rättssäkerheten för någon. Inte heller beröva ett barn den ena föräldern,(eller båda) utan MYCKET goda BEVISADE skäl.

    SvaraRadera