söndag 14 juni 2009

Tveksam jämlikhet?

Bidra med exempel!
Ange källa.

2 kommentarer:

 1. valens sa...

  Saxat från Växjö kommuns Program för jämställdhet:

  ”Ojämställdhet yttrar sig på olika sätt
  gällande lagar och regler i. Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män.
  I verkligheten är dock kvinnor underordnade män och har mindre makt. Vi lever i ett patriarkalt system som också är negativt för män. Detta är ett globalt mönster; graden av över- och underordning varierar i tid och rum men inte arten.
  Växjö kommun anser att detta förhållande är felaktigt och vill ändra på den rådande oordningen. de demokratiska skälen talar alltså för jämställdhet. oavsett kön ska alla medborgare ha samma rätt till makt och inflytande och samma villkor i samhällslivet.
  Kommunens jämställdhetsarbete har tidigare begränsat sig till jämställdhet mellan kvinnor och män med fokus på en manlig norm som ger männen mer makt, fler privilegier och större utrymme. efterhand har även krav på rättvisa för andra grupper vuxit fram. som ett led i det arbetet utgår det här programmet ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, social tillhörighet, sexualitet m.m.

  Män och jämställdhet
  Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett mansperspektiv på jämställdhet, att män inte är fria trots makt, privilegier och utrymme.
  Jämställdhet för män kan handla om att bli fria från de strukturer som finns för ”traditionell manlighet” och som alla inte känner sig hemma i. Framgång i detta arbete betyder att mäns liv kommer att se annorlunda ut och att andra saker än i dag värdesätts
  Att män till exempel kan vara nära sina barn och andra människor, att de får vara och visa sig själva i mycket större grad än i dag.”


  Snacka om fördomar och ideologier!

  SvaraRadera
 2. Från 1949 :

  http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1949%3A381&%C4BET=&ORG=

  Är det int dags att göra en ny Barna balk som skyddar det man rattficerat. - Barnens rätt och föräldrars skyldigheter.

  Framför allt ser till att ändra på de direktiv som faktiskt är fel i denna lag.

  Så det får bli mer jämnställt i framtiden.

  Leroy

  SvaraRadera