tisdag 8 december 2009

Hundar mot män - bra, säger Birgitta Ohlsson

Jag minns att jag på 80-talet läste om ett skinhead i England som stolt berättade att han dresserat sin hund att attackera mods och poliser. Jag ryste inför tanken.

Birgitta Ohlsson vill inte vara sämre. Så här motionerade hon 6/10 i höstas:

Motion till riksdagen
2009/10:Ju420
av Birgitta Ohlsson (fp)

Utbilda kvinnofridshundar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda kvinnofridshundar.

Motivering

I kampen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor finns det många bra förslag som larmsystem, fotbojor, besöksförbud, kommunarrest och tårgaslicens. Men frågan är om inte en väl utbildad hund också skulle kunna innebära en större säkerhet. Hunden är för många kvinnor en trygghetssymbol som skulle kunna utgöra en betydande faktor vad gäller att skydda utsatta kvinnor. Hundar används framgångsrikt inom kriminalvård, tull och polis. Staten skulle även kunna utbilda kvinnofridshundar för särskilt utsatta kvinnor som länge utsatts för övergrepp. För hotade kvinnor skulle en utbildad hund kunna innebära skillnaden mellan en vardag i frid eller rädsla. Staten skulle kunna initiera pilotprojekt på detta område som ett försök. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 6 oktober 2009

Birgitta Ohlsson (fp)

1 kommentar: