måndag 28 december 2009

Roks och deras påverkan 2 - handlingsplaner

Tobias Billström:

[...]Det gäller naturligtvis även det arbete som regeringen har satt i gång med att se till att polisen får mer resurser och ett uppdrag att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta måste få ett genomslag. Det står dessutom i handlingsplanen att polisens arbete ska ske i nära samverkan med kvinnojourer och sociala myndigheter. [...]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar